Neas Energy presenterar årets nyheter

Bevakningspris

Neas Energy har tagit fram tjänsten Bevakningspris för att det skall vara enklare för dig att vara trogen mot din försäljningsstrategi, samtidigt som du sparar tid genom att du inte behöver hålla koll på marknaden dagligen, vi gör det åt dig.

Bevakningspris in­nebär att vi kontinuerligt bevakar ett pris för en given tidsperiod – till exempel kommande halvår. Det bev­akade priset ser du på vår dagliga prisuppdatering. Bevakningspris sätts för både el och elcertifikat, med såväl ett takpris och ett golvpris. Takpriset mots­varar den nivå som du kan tänka dig att börja binda av din produktion på. Golvpriset är det du definierat som den nivå som du inte vill att priset ska gå under. Man kan se det som en slags försäkring emot allt för låga priser.

Vill du veta mer om tjänsten Bevakningspris klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Utökad Kvartalspool

Neas Energy har utvecklat Kvartalspoolen som nu ger dig möjlighet att få mer för din elproduktion oavsett om du ligger på rörligt eller fastpris. Elmarknaden varierar dagligen och från månad till månad beroende på utbud och efterfrågan. Kvartalspool från Neas Energy gör att du kan optimera ditt produktionspris baserat på de ständiga rörelserna på elmarknaden.

Under loppet av en tidsperiod (1 år) förväntar vi oss att kunna förbättra ditt avräkningspris med mellan 2,5-10 SEK/MWh i förhållande till spotpriset. Vi lägger samman din elproduktion tillsammans med andras elproduktion in i en pool, för att få fler MWh att handla med. Ju mer MWh, desto större möjlighet för dig att få bättre betalt för din elproduktion.

Vill du veta mer om  produkten Utökad kvartalspool klicka här för att fylla i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Neas Energy A/S

Kungsgatan 59 - SE-111 22 Stockholm